Tjenester

Langeland landbrukstakst og Rådgivning AS as utfører ulike konsulenttjenester knyttet til «Grønne eiendommer» dvs primært de som ligger avsatt som LNF (Landbruk-, Natur og Friluftsliv) eller LNFR (Landbruk, Natur, Friluftsliv og Reindrift) i arealdelen i kommuneplan.

I Norge er det ca. 180.000 landbrukseiendommer/»Grønne eiendommer» av svært ulik karakter da de kun trenger å bestå av 5 daa (5.000 m2) fulldyrka/overflatedyrka eller innmarksbeite eller 25 daa produktiv skog.

Det er ulik juss knyttet til disse eiendommen avhengig av bebyggelse, størrelse, sammensetning av arealer og eiertid.

Viktige lover som berører «grønne eiendommer» er Jordlova, Konsesjons- og Odelsloven. Det er et komplisert regelverk når vi legger til diverse rundskriv. Jord- og Odelslov er spesifikke lover for landbruk.

Takster / Verdisetting

Vi mener det er tre typer takster som skal utføres på landbrukseiendommer / «Grønne eiendommer».

Konsulenttjenester / Sakkyndig

Vi bistår i mange ulike typer konsulentarbeid som deling etter Jordlova, sakkyndig i odels-/ekspropriasjonsskjønn eller at vi sitter som meddommer.

Kurs

Vi holder kurs i verdsetting, regler/prinsipper og lovverk, men er ikke jurister. Våre kunder er takstorganisasjoner, banker og offentlige etater.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler.